สร้างสรรค์ พร้อมพัฒนา แม่พิมพ์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ด้วยการบริการด้านแม่พิมพ์ที่ครบวงจรมากที่สุดแห่งหนึ่ง
ในประเทศไทย ที่พร้อมบริการลูกค้าทุกท่าน
ในรูปแบบ turnkey service

Consulting

บริการให้คำปรึกษา

เพื่อให้แม่พิมพ์ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบถ้วน Forming pro เรามีทีมงานผู้เชี่ยวชาญคอยการรับความต้องการของลูกค้า พร้อมมอบคำปรึกษาในการพัฒนารูปแบบแม่พิมพ์ที่เหมาะสมให้แก่ลูกค้า

Design

การออกแบบ (Software)

การออกแบบที่ดำเนินการโดยทีมวิศวกรผู้ชำนาญการ ที่สามารถออกแบบและพัฒนาความต้องการด้านแม่พิมพ์ของลูกค้า ให้เกิดขึ้นได้จริงผ่านโปรแกรมออกแบบที่มีประสิทธิภาพ พร้อมแสดงตัวอย่างการออกแบบด้วยระบบ 3D ที่ลูกค้าจะได้เห็นชิ้นงานอย่างละเอียดและรอบด้าน

High-Quality Material

วัสดุคุณภาพสูง

คัดสรรวัสดุในการผลิตแม่พิมพ์ที่มีความแข็งแรงทนทานและเอื้อต่อการใช้งานของลูกค้าอย่างแท้จริง ด้วยการวิเคราะห์เครื่องจักรที่ใช้งาน รวมถึงปัจจัยต่างๆ ในการผลิตเพื่อถนอมและคงไว้ซึ่งคุณภาพ มาตรฐานของแม่พิมพ์ให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนานมากยิ่งขึ้น

Making Process

กระบวนการผลิต

กระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน ที่ผสมผสานเครื่องจักร และเทคโนโลยีอันทันสมัยเข้ากับการดำเนินงานของทีมบุคลากรผู้มีความรู้ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการสร้างสรรค์ชิ้นงานแม่พิมพ์

Experiment

การทดลอง

เพิ่มความมั่นใจให้แก่ลูกค้าถึงคุณภาพ และความถูกต้องของชิ้นงานด้วยการส่งมอบแม่พิมพ์ให้แก่ลูกค้าเพื่อตรวจสอบและทดลองการใช้งานในการผลิต พร้อมทำการพัฒนาชิ้นงาน เพื่อให้ได้มาซึ่งผลลัพธ์ที่ลูกค้าต้องการ

Inspection Of The Workpiece

การตรวจสอบชิ้นงาน

เพื่อให้ได้มาซึ่งคุณภาพ ความถูกต้อง คมชัด และความแม่นยำในทุกรายละเอียดของชิ้นงาน เราจึงให้ความสำคัญกับกระบวนการตรวจสอบด้วยการนำเครื่อง Cmm เข้ามามีบทบาทในการตรวจสอบคุณภาพของชิ้นงาน

Start Mass Product

การส่งมอบชิ้นงาน

ส่งมอบชิ้นงานที่มีความสมบูรณ์พร้อมแก่การใช้งานให้แก่ลูกค้า ภายในระยะเวลาที่กำหนด พร้อมการรับประกันคุณภาพของแม่พิมพ์ตลอดอายุ การใช้งาน หรืออายุสัญญาที่บริษัทเป็นผู้กำหนด

After Service & Modify

บริการหลังการขาย / ซ่อมแซมแก้ไข

บริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขในทุกปัญหาที่พร้อมดูแลลูกค้าตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้ลูกค้ามีความมั่นใจได้ว่าจะสามารถใช้งานแม่พิมพ์และบริการต่างๆ ของเราได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในขณะทำงานตามสภาพปกติและเมื่อหลังจากเกิดเหตุการณ์ผิดปกติ และรับซ่อมแซมแก้ไขแม่พิมพ์ทุกชนิด